Vreid - I Krig CD - Vreid

Vreid - I Krig CD

$14.34

1 Jarnbyrd
2 Under isen
3 I krig
4 Væpna lengsel
5 Svart
6 Folkefiendar
7 Dei daude steig av grav 8 Fangegard
9 Millom hav og fjell